DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL. Theatrau Sir Gar's Autumn / Winter 2011 Brochure 2019-01-26

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL Rating: 5,9/10 1943 reviews

Blodeuwedd (Cwmni Cydweithredol Troed

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gyda'i rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirio'r trafodaethau gydag awdurdod a'i stamp arbennig ei hun. Anterliwtiau Huw Jones o Langwm. Dysgodd Clare am nifer o flynyddoedd yn New Orleans. Awn i mewn i feddwl y llanc ifanc synhwyrus yn 'Atgof' Prosser Rhys, a chawn gip ar ei ffantasïau rhywiol, ac felly hefyd gyda Sant Gwenallt. Beirniadwyd awdlau'r prifeirdd hyn yn llym gan y beirniaid. Pe gofynnir amdano, maen rhaid dangos band garddwn.

Next

Rhaglen Gyl Lenyddiaeth Dinefwr

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Arweiniodd Lewis ymgyrch i atal y datblygiad. Apeliodd Y Barri yn erbyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm yn Llansantffraid. Ar ôl y brecwast Tsineaidd cyntaf, cawsom ein tywys o gwmpas y ddinas. Bolton a Preston fydd yn rownd derfynol gemau ail gyfle'r Adran Gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd wythnos i ddydd Llun. Brechdanau Banana a Gwynt ar ôl Ffa gan Myrddin ap Dafydd. Yn ystod ei deyrnasiad gosododd seiliau i draddodiadau diwylliannol syn dal i fod mewn bodolaeth hyd heddiw.

Next

Llyfrgell Owen: Cronfa Ymadroddion Cymraeg

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

A chan mai ychydig o ddiddordeb sydd gan y rhan fwyaf o ohebwyr yn yr hyn sy'n digwydd, welwn ni ddim peth wmbreth o sylw yn y llefydd hynny. Staceys career continues to go from strength-to-strength. Ymddeolodd Lewis o Gaerdydd yn uwchddarlithydd yn 1957, a pharhaodd i fyw ym Mhenarth am weddill ei oes. Am fanylion tanysgrifio i'r Tafod papur, neu i gyfrannu erthygl neu syniad, cysylltwch â tafod cymdeithas. Rŷn ni jwst yn cyfeirio ati ddi fel Sophie druan erbyn hyn. Beth bynnag, mae Blair yn gwybod y gall ef adfer ei boblogrwydd trwy foddir tabloids yn fuan iawn â lluniau neis, cwtsi-cwtsi-cw, ohono fo a Cherie ar Babi Blair newydd. A does yna neb yn codi bwganod am fygs mileniwm.

Next

Cer i Grafu

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Ben arall y cae mae'n anodd cofio Kevin Dearden yn gwneud unrhyw arbediad o bwys drwy gydol yr awr a hanner. Amelia Earhart yn glanio awyren fôr, 'Friendship', ym Mhorth Tywyn. Achosa hyn i'r aelodau droi at y Saesneg. Ar wahan i Close - ar parot syn meddwl ei fod yn gi! Cwrddson ni lan â Paul wedyn — gŵr Rhiannon. Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Cyffredinol yr Undeb yn cyfarfod ar y dydd Iau cynta o bob mis. Aethai hyn yn gylch wedyn o ddirywiad cynyddol.

Next

Ionawr

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Mae Beatrice bengaled a Benedickfalch yn gwadu eu teimladau go iawnat ei gilydd, tra bod Claudio, syn glafo gariad, a Hero, syn annwyl a naf,dros eu pen au clustiau mewn cariad. Brwydr gyntaf yr Undeb oedd gwrthwynebu troi 16,000 erw yn Epynt yn faes tanio. Awdl delynegol, bert oedd yr awdl fuddugol, a bu'n awdl boblogaidd iawn am flynyddoedd lawer, yn enwedig un darn cywydd adnabyddus. Bom atomig yn disgyn ar Hiroshima ar Awst 6, a agasaki ar Awst 9. Achos sail yr hunan-lywodraeth hwnnw fyddai parhad eu rheolaeth hwy. Ac wrth gwrs, mae'r Tafod bob tro yn fwy na hapus i gyhoeddi tystiolaeth o waith diwyd a diflino'r Quango Iaith dros y Gymraeg.

Next

Blodeuwedd (Cwmni Cydweithredol Troed

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Awdl arall yn y gyfres o awdlau a cherddi a ddanbgosai fod yr ysbryd cenedlaetholdeb yn codi. Addysg yw'r pedwerydd prif faes yng Nghymru sy'n cyflenwi'r rhwydweithiau - ynghyd â drama, cerddoriaeth, y celfyddydau a rhaglenni dogfen ffeithiol. Cheated of his revengeagainst the Judge, Sweeney's thirst for blood soonexpands to include his unfortunate customers. Alec Isigonis yn cyflwyno'r Mini. Y Stondin RecordiauDewch i hela record neu ddwy gan rai o artistiaid cerddorol yr wyl ar Stondin Recordiau y Tangled Parrot a fydd wedi ei lleoli yng nghefn Neuadd Rhodri.

Next

Saunders Lewis

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Log onto our website where you can choosewhat you want to hear about and what you dont! Ar ôl iddi agor yr estyniad gall fynd lawr i'r promenâd at y mulod bach. Jackie Morris Lleoliad: Neuadd GruffuddDewch i gwrdd r awdures ar darlunydd a wnaeth y lluniau ar gyfer How The Whale Became, lle bydd yn trafod ei llyfrau au lluniau hyfryd ac yn adrodd straeon. Ar ôl cyfnod o iselder penderfynodd mai'r ffordd orau i ddelio gyda'r sefyllfa oedd trwy fod yn ôl ynghanol y pentre a phrynodd siâr yn y siop gyda Denzil. Yn ysgrifennu yn bennaf ar gyfer plant yn eu harddegau, ymysg straeon mwyaf poblogaidd Lucy y mae Stolen, am ferch a gaiff ei herwgipio ai dwyn i fyw mewn anialwch yn Awstralia. Arweinlyfr lliw-llawn yn rhoi gwybodaeth am holl ardaloedd Cymru. Achos dim ond pedair oed yw'r ferch fach. Bydd Swyddfa Docynnaur wyl ar agor o: 10.

Next

Theatrau Sir Gar's Autumn / Winter 2011 Brochure

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Brechdan yn llawn o Dywod: mae'r pumed rhifyn o'r ffansin Brechdan Tywod newydd ei gyhoeddi ar tro yma fe gawn gyfweliadau gyda Gruff Rhys, Zabrinsky, Llwybr Llaethog a llawer mwy. Am to be angry with her dydi bod yn flin efo hi ddim yn cael ei gynnig a dydi digio wrth rywun ddim yr un peth o gwbwl. Ymunwch Matt mewn gweithdy peintio adar a dysgu sut i arlunio titw tomos las, robin goch neu gigfran ddu Dinefwr. Direct from Londons West End. We join Sir Alec in the late 70s, as Star Wars is set to become one of thebiggest films of all time, featuring his iconic performance as Obi-WanKenobi.

Next

LEWIS, JOHN SAUNDERS (1893

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Amharwyd ar ei yrfa academaidd gan y Rhyfel Mawr. A dyma un gwerth chweil - bydd yn Ninefwr i gyflwyno drama radio Yellow Snow y mae wedi ei chyd-ysgrifennu, syn adrodd hanes gang o hogiau ifainc mewn pentref syn trechu ciwed fileinig o ddynion eira drwy bi-p ar eu pennau. Ac mi rydan ni ynghanol y cyfnod hwnnw jyst cyn i'r dydd oleuo lle mae pob dim afreal yn edrych yn gwbl real a rhesymol. Anfonwch eich cwestiwn trwy ebost at ein tîm o athrawon. A'r Sul diwetha wrth iddo ddisgleirio eto - fel Cú Chulainn yn yr epig Táin Bó Chuailgne - yn Flanagan's Bar, yng Ngwlen, yr Almaen yr oeddwn. Astudiaeth o waith yr awdur Robin Llywelyn.

Next

Cer i Grafu

DWY GOMEDI - EISTEDDFOD BODRAN A GAN BWYLL

Arolwg yn dangos fod dynion ym Mhrydain yn ennill cyflog o £13-2-11 9 £13. Agoriad llygaid hefyd oedd gweld cyn lleied mae safle merched wedi newid yng nghefn gwlad China. Dyma ni mewn blwyddyn a all fod y fwyaf tyngedfennol mewn mil o flynyddoedd i bobloedd Ynys Brydain … ac a all beidio. Archie Miles a Hen Goed CymruLleoliad: SinemaYn ffotograffydd proffesiynol ers deng mlynedd ar hugain, mae Archie wedi teithio hyd a lled Ynysoedd Prydain yn tynnu lluniau o goed hynaf a phrinaf y wlad. Stuck at homewith him rabbiting on every day since his earlyretirement, and nowhere to escape to sheshousebound.

Next